התקנות החדשות של בנק ישראל הביאו להעלאת עמלות הבנקים

19 בספטמבר 2007

בנק לאומי - העמלות על הקצאת אשראי עלו

נכון להיום, לקוח של בנק לאומי שמבקש להסדיר את מסגרת האשראי שלו נדרש לשלם בין 61 ל-72 ש"ח (על פי גובה האשראי), במקום 10 ש"ח לפני ה-1 ביולי 2006. לדברי הממונה על פניות הציבור בבנק לאומי, הבנק החל לגבות עמלת "עריכת מסמכים" בגובה 49-60 ש"ח בכל בקשה של לקוח להקצאת אשראי ("אוברדראפט"), מאז הנהיג בנק ישראל את ההגבלות החדשות על הקצאת אשראי.

ב-1 ביולי 2006 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות של בנק ישראל האוסרות על הבנקים לאפשר חריגות ממסגרת האשראי שנקבעה בין הלקוח לבנק. בעקבות זאת החליט בנק לאומי לגבות עמלת "עריכת מסמכים" בגין כל בקשה להקצאת מסגרת אשראי. עמלה זו, שעד אז הייתה נהוגה רק לגבי בקשת הלוואות, היתוספה לעמלת הקצאת האשראי הרגילה, שאף היא עלתה ב-20% (12 ש"ח לרבעון במקום 10 שקלים לרבעון). הדברים אושרו בשיחה עם הממונה על פניות הציבור בבנק לאומי. מבנק ישראל נמסר כי הם דנים בימים אלה בסוגיית עמלות הבנקים בכללותה לאור שינוי הוראות חוק הבנקאות (שירות ללקוח), שינוי שהתקבל בכנסת לאחרונה.

הלקוח יכול לקבוע את מסגרת האשראי על שנה ולשלם 12 ש"ח נוספים בכל רבעון, אולם אם יעדיף להגביל את מסגרת האשראי לתקופה קצרה יותר, הוא יידרש לשלם שוב "עמלת עריכת מסמכים" בעת בקשה חוזרת, אף אם היא נעשתה במהלך אותה שנה.

ויקיחדשות
ויקיחדשות
מאמר זה מכיל דיווח ממקור ראשון שנעשה על ידי חבר בוויקיחדשות. ראו את דף השיחה לפרטים נוספים.