בעקבות התערבות ברק ושמגר - פרידמן ובייניש "השלימו"

15 באוגוסט 2007
זו הייתה אחת הפרשיות המרתקות ביותר בפוליטיקה הישראלית בשבועות האחרונים, וכעת נדמה כי המריבה המתוקשרת בין שר המשפטים דניאל פרידמן ונשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש באה סוף-סוף לסיומה. שר המשפטים, יחד עם השופטים בדימוס אהרן ברק ומאיר שמגר הודיעו היום לכלי התקשורת כי שני הצדדים, בתיווך השופטים בדימוס, הגיעו להבנות והסכמות משותפות.

על פי דברי ההצהרות, יפסק הריב התקשורתי בין מחנהו של פרידמן לזה של בייניש והשניים יפעלו בשיתוף פעולה. עוד נאמר כי כל צד יכבד את מעמדו של האחר במערכת המשפטית - בייניש כראשה מתוקף היותה נשיאת בית המשפט העליון ופרידמן כ"כאחראי על סדרי המנהל של בתי המשפט" כשר המשפטים. רוח ההסכם נעוצה בחוקים המסדירים את הנושאים הללו וכן ב"מסורת של כבוד הדדי", דברי ההצהרה.

הודעה משותפת זו משכינה שלום בית במערכת הפוליטית בישראל לאחר שבועות ארוכים של ריבים והודעות לתקשורת בעקבות הפרשה. שני המחנות הרבו להעביר הודעות זה לזה ולבקר את הצד שמנגד דרך כלי התקשורת ופעמים רבות גונו על אופן פעולה זה. בשיא הסכסוך פרסמה בייניש מכתב אשר הגיע גם לידי כלי התקשורת הגדולים ובו טענות קשות כלפי הרפורמות אותן פרידמן תכנן. לאחר מכן התייצבו משפטנים בכירים זה נגד זה במחנות השונים ואף פרסמו במקביל עצומות מנוגדות, כל אחת מביעה תמיכה באחד הצדדים. עתה נותר לחכות ולראות האם הצהרה זו אכן תביא לירידה במפלס ההאשמות והביקורת בכלי התקשורת.

גורלן של הרפורמות אשר הציתו הפרשה, בהן רצונו של פרידמן להקים וועדות חיצוניות למינוי שופטים שלא יעברו דרך נשיאת בית המשפט העליון, עדיין איננו ברור. עם זאת, הן בייניש והן פרידמן, על פי ההצהרה, מבקשים לחזק את מעמדה של הרשות השופטת וכן להשאיר על כנו את מעמדם זה של זה, ועל כן סביר והרפורמות במתכונתן זו לא תתממשנה.

מקורות עריכה